Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Studenckie Koło Naukowe

Katedra Fizjoterapii

Statut Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

 1. Pełna nazwa Koła Naukowego brzmi: Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, zwane dalej SKNF.
 2. SKNF działa przy Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
 3. Adres siedziby SKNF jest tożsamy z adresem siedziby Wydziału Nauk Medycznych i Naauk o Zdrowiu.
 4. Opiekunem SKNF jest osoba powołana przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
 5. Członkiem SKNF może zostać każdy student WNMiNoZ, który wyrazi chęć aktywnego zaangażowania się w działalność koła.
 6. Prawa i obowiązki członków SKNF:
  • 6.1. Czynne prawo wyborcze
  • 6.2. Zgłaszanie propozycji, uwag i wniosków dotyczących działalności SKNF
  • 6.3.Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez WNMiNoZ
  • 6.4. Udział w badaniach naukowych prowadzonych przez WNMiNoZ i korzystanie za zgodą kierownika SKNF z urządzeń badawczych.
 7. Zarząd SKNF
  • 7.1. Zarząd SKNF składa się z Przewodniczącego SKNF, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika.
  • 7.2. Przewodniczący SKNF, jego zastępca oraz Skarbnik są wybierani podczas posiedzenia wyborczego SKNF zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków SKNF w pierwszym terminie, a zwykłą większością głosów w drugim terminie.
  • 7.3. Przewodniczącego lub Zastępcę można odwołać na posiedzeniu SKNF większością ¾ głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych SKNF.
  • 7.4. Terminy posiedzeń i zebrań wyborczych SKNF ustala Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem SKNF.
  • 7.5. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom i Zarządowi SKNF.
  • 7.6. Podczas nieobecności Przewodniczącego SKNF jego obowiązki pełni Zastępca.
 8. Zakres działania Zarządu SKNF:
  • 8.1. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności i funkcjonowania SKNF
  • 8.2. Realizowanie wyznaczonych celów SKNF
  • 8.3. Sporządzanie sprawozdań za dany rok akademicki
  • 8.4. Na wniosek członków powoływanie sekcji tematycznych
 9. SKNF może zostać rozwiązane przez jego członków większością ¾ głosów przy obecności, co najmniej połowy członków SKNF.
 10. Członkostwo w SKNF wygasa na skutek wystąpienia lub usunięcia z SKNF oraz automatycznie po ustaniu statusu studenta
 11. Usunięcia z szeregu członków SKNF może dokonać Zarząd SKNF podczas każdego posiedzenia większością ¾ głosów przy obecności, co najmniej połowy członków SKNF.
 12. Cele działalności SKNF:
  • 12.1. Poszerzanie wiedzy na tematy związane z fizjoterapią edukacją zdrowotną
  • 12.2. Prowadzenie badań z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii
  • 12.3. Prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych organizowanych w Uczelni i poza nią.
  • 12.4. Opieka na osobami niepełnosprawnymi, promowanie zdrowego stylu życia
 13. Obowiązywanie Statutu
  • 13.1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła.

W trakcie zebrania wyborczego został powołany Zarząd Koła Naukowego Fizjoterapii:

Przewodnicząca: Gutkowska Mariola
Z-ca Przewodniczącej: Świątek Anna
Skarbnik: Polakowska Iga

 

Członkowie SKNF:

 1. Cieślik Natalia
 2. Czyż Barbara
 3. Czyż Iwona
 4. Golus Martyna
 5. Gutkowska Mariola
 6.  Kiernozek Monika
 7. Matejuk Piotr
 8. Polakowska Iga
 9. Stolarczyk Malwina
 10. Świątek Anna

Opiekun SKNF:dr Marian Gawinek

► Udział członków SKNF w projekcie badawczym nr 3058/90/P nt.: „Heterogenność procesu starzenia – próba oceny zmian starczych sprawności zaradności życiowej u osób po 60-tym roku życia” – realizowanym przez WNoZiKF (luty-marzec 2015 roku)

► Udział dwóch członków SKNF (Kiernozek Monika, Matejuk Piotr) w posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji nt.: Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu” – Radom 09-10.05.2015 rok

► Udział członków SKNF w Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Nowym Targu – 13.05.2015 rok. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały dwa referaty:

1. Kiernozek Monika : „Współczesne trendy w neurorehabilitacji osób po przebytym udarze mózgu”

2. Gutkowska Mariola: „Próba obiektywizacji wyników badań ankietowych dotyczących sprawności psycho-fizycznej w zakresie codziennego funkcjonowania osób po 60-tym roku życia”

► Udział członków SKNF w 6 Radomskim Pikniku Naukowym (30.05.2015 rok) – organizacja i prezentacja stanowiska WNoZiKF

► Nadzór fizjoterapeutyczny – członków SKNF – nad uczestnikami 3-go Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76 (21.06.2015 rok)

W trakcie zebrania wyborczego został wybrany nowy Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii – na kadencję od 01.10.2015 do 30.06.2017

Przewodnicząca: Rojek Milena
Z-ca Przewodniczacej: Szczygielski Norbert
Skarbnik: Skuza Aleksandra

Członkowie SKNF:

 1. Bakinowski Patryk
 2. Biesiadecki Michał
 3. Dembek Milena
 4. Figarska Karolina
 5. Janikowski Piotr
 6. Kołaziński Krzysztof
 7. Kowal Jakub
 8. Kujawiak Adrian
 9. Malec Jakub
 10. Marciniak Klaudia
 11. Mączyński Ernest
 12. 12. Mrozik Kamila
 13. Przybył Piotr
 14. Pytka Anna
 15. Svystun Oleksandr
 16. Żelazowska Mart

Opiekun SKNF: dr Marian Gawinek

► Członkowie SKNF aktywnie uczestniczyli w 7 Radomskim Pikniku Naukowym (28.05.2015 rok) – przygotowanie i prezentacja stanowiska wystawowego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close