Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Karty przedmiotów

Katedra Pielęgniarstwa

Cykl kształcenia 2019/2020

Moduł A. Nauki podstawowe:

► Anatomia – POBIERZ

► Fizjologia – POBIERZ

► Patologia – POBIERZ

► Genetyka – POBIERZ

► Biochemia i biofizyka – POBIERZ

► Mikrobiologia i parazytologia – POBIERZ

► Farmakologia – POBIERZ

► Radiologia – POBIERZ

Moduł B. Nauki społeczne i humanistyczne:

► Psychologia – POBIERZ

► Socjologia – POBIERZ

► Pedagogika – POBIERZ

► Prawo medyczne – POBIERZ

► Zdrowie publiczne – POBIERZ

► Język angielski – POBIERZ

► Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie – POBIERZ

Moduł C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej:

► Podstawy pielęgniarstwa – POBIERZ

► Etyka zawodu pielęgniarki – POBIERZ

► Promocja zdrowia – POBIERZ

► Podstawowa opieka zdrowotna – POBIERZ

► Dietetyka – POBIERZ

► Organizacja pracy pielęgniarskiej – POBIERZ

► Badanie fizykalne – POBIERZ

► Zakażenia szpitalne – POBIERZ

► System informacji w ochronie zdrowia – POBIERZ

► Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – POBIERZ

► Język migowy – POBIERZ

Moduł D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:

► Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – POBIERZ

► Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – POBIERZ

► Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – POBIERZ

► Położnictwo i pielęgniarstwo ginekolog – położnicze – POBIERZ

► Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – POBIERZ

► Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – POBIERZ

► Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – POBIERZ

► Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – POBIERZ

► Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – POBIERZ

► Opieka paliatywna – POBIERZ

► Podstawy rehabilitacji – POBIERZ

► Podstawy ratownictwa medycznego – POBIERZ

► Badania naukowe w pielęgniarstwie – POBIERZ

► Seminarium dyplomowe – POBIERZ

Moduł A. Nauki społeczne i humanistyczne:

► Psychologia zdrowia – POBIERZ

► Pielęgniarstwo wielokulturowe – POBIERZ

► Zarządzanie w pielęgniarstwie – POBIERZ

► Prawo w praktyce pielęgniarskiej – POBIERZ

► Dydaktyka medyczna – POBIERZ

► Język angielski – POBIERZ

Moduł B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska:

► Endoskopia – POBIERZ

► Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – POBIERZ

► Pielęgniarstwo epidemiologiczne – POBIERZ

► Poradnictwo w pielęgniarstwie – POBIERZ

► Koordynowana opieka zdrowotna – POBIERZ

► Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – POBIERZ

► Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – POBIERZ

Moduł C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa:

► Badania naukowe w pielęgniarstwie – POBIERZ

► Statystyka medyczna – POBIERZ

► Informacja naukowa – POBIERZ

► Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych – POBIERZ

► Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej – POBIERZ

Moduł D. Do dyspozycji uczelni:

► Pielęgniarstwo ratunkowe – POBIERZ

► Endokrynologia – POBIERZ

► Ortopedia i traumatologia – POBIERZ

► Neurochirurgia – POBIERZ

► Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie – POBIERZ

► Seminarium dyplomowe – POBIERZ

Cykl kształcenia 2021/2022

Moduł A. Nauki podstawowe:

► Anatomia –  POBIERZ

► Fizjologia – POBIERZ

► Patologia – POBIERZ

► Genetyka – POBIERZ

► Biochemia i biofizyka – POBIERZ

► Mikrobiologia i parazytologia – POBIERZ

► Farmakologia – POBIERZ

► Radiologia – POBIERZ

Moduł B. Nauki społeczne i humanistyczne:

► Psychologia – POBIERZ

► Socjologia – POBIERZ 

► Pedagogika – POBIERZ    

► Prawo medyczne – POBIERZ    

► Zdrowie publiczne – POBIERZ

► Język angielski – POBIERZ   

► Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie – POBIERZ   

Moduł C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej:

► Podstawy pielęgniarstwa – POBIERZ

► Etyka zawodu pielęgniarki – POBIERZ  

► Promocja zdrowia – POBIERZ   

► Podstawowa opieka zdrowotna – POBIERZ     

► Dietetyka – POBIERZ    

► Organizacja pracy pielęgniarskiej – POBIERZ 

► Badanie fizykalne – POBIERZ

► Zakażenia szpitalne – POBIERZ    

► System informacji w ochronie zdrowia – POBIERZ 

► Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – POBIERZ     

► Język migowy – POBIERZ    

Moduł D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:

► Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – POBIERZ

► Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – POBIERZ

► Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – POBIERZ

► Położnictwo i pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze – POBIERZ   

► Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – POBIERZ   

► Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – POBIERZ     

► Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – POBIERZ 

► Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – POBIERZ   

► Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – POBIERZ     

► Opieka paliatywna – POBIERZ

► Podstawy rehabilitacji – POBIERZ  

► Podstawy ratownictwa medycznego – POBIERZ

► Badania naukowe w pielęgniarstwie – POBIERZ  

► Seminarium dyplomowe – POBIERZ   

Moduł A. Nauki społeczne i humanistyczne:

► Psychologia zdrowia – POBIERZ

► Pielęgniarstwo wielokulturowe – POBIERZ     

► Zarządzanie w pielęgniarstwie – POBIERZ     

► Prawo w praktyce pielęgniarskiej – POBIERZ     

► Dydaktyka medyczna – POBIERZ   

► Język angielski – POBIERZ    

Moduł B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska:

► Endoskopia – POBIERZ

► Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – POBIERZ

► Pielęgniarstwo epidemiologiczne – POBIERZ

► Poradnictwo w pielęgniarstwie – POBIERZ

► Koordynowana opieka zdrowotna – POBIERZ

► Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – POBIERZ

► Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – POBIERZ

Moduł C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa:

► Badania naukowe w pielęgniarstwie – POBIERZ     

► Statystyka medyczna – POBIERZ   

► Informacja naukowa – POBIERZ     

► Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych – POBIERZ 

► Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej – POBIERZ     

Moduł D. Do dyspozycji uczelni:

► Pielęgniarstwo ratunkowe – POBIERZ

► Ortopedia i traumatologia – POBIERZ

► Neurochirurgia – POBIERZ

► Medycyna katastrof i pomocy doraźnej – POBIERZ

► Organizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi – POBIERZ 

► Propedeutyka chorób cywilizacyjnych – POBIERZ

► Gerontologia i organizacja opieki nad osobami starszymi – POBIERZ

► Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie – POBIERZ

► Seminarium dyplomowe – POBIERZ

► Edukacja w wybranych chorobach przewlekłych – POBIERZ

► Opieka onkologiczna – POBIERZ

► POZ – POBIERZ

► Pracownia endoskopowa – POBIERZ 

► Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej – POBIERZ

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close