Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Wydział

Historia

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu został utworzony w dniu 01.03.2012 roku, na mocy zarządzenia R-10/2012 Rektora Politechniki Radomskiej z dnia 27.02.2012 r. W skład nowej jednostki wszedł istniejący od 2009 r. Instytut Zdrowia i Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Połączenie spowodowało powstanie nowej struktury o dużym potencjale naukowo-dydaktycznym.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo oraz uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach Fizjoterapia, Wychowanie

Fizyczne. Kształcenie na studiach drugiego stopnia trwa 2 lata. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Na przestrzeni kolejnych lat – nastąpiła dalsza restrukturyzacja Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej:

Po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; oraz na mocy zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego (R-38/2017; z dnia 18 października 2017 roku) – od roku akademickiego 2017/2018 utworzono w strukturze Wydziału nowe Zakłady: Fizjoterapii, Kultury Fizycznej, Nauk Medycznych i Pielęgniarstwa. Powyższa restrukturyzacja Wydziału była konsekwencją poszerzenia oferty edukacyjnej o możliwość kształcenia na

nowo utworzonych kierunkach: lekarskim (studia stacjonarne i niestacjonarne), oraz fizjoterapii (jednolite stacjonarne studia magisterskie).

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – na mocy zarządzenia J.M. Rektora UTH w Radomiu (R-20/2019 z dnia 1 października 2019 roku) – została zmieniona dotychczasowa nazwa Wydziału (z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Ponadto – w miejsce dotychczasowych Zakładów – utworzono Katedry (Fizjoterapii, Kosmetologii, Medycyny, Pielęgniarstwa). Natomiast Zakład Kultury Fizycznej (po przekształceniu w Katedrę Kultury Fizycznej), został włączony w struktury Wydziału Fililogiczno-Pedagogicznego.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu został utworzony w dniu 01.03.2012 roku, na mocy zarządzenia R-10/2012 Rektora Politechniki Radomskiej z dnia 27.02.2012 r. W skład nowej jednostki wszedł istniejący od 2009 r. Instytut Zdrowia i Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Połączenie spowodowało powstanie nowej struktury o dużym potencjale naukowo-dydaktycznym.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo oraz uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne. Kształcenie na studiach drugiego stopnia trwa 2 lata. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Na przestrzeni kolejnych lat – nastąpiła dalsza restrukturyzacja Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej:

► Po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; oraz na mocy zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego (R-38/2017; z dnia 18 października 2017 roku) – od roku akademickiego 2017/2018 utworzono w strukturze Wydziału nowe Zakłady: Fizjoterapii, Kultury Fizycznej, Nauk Medycznych i Pielęgniarstwa. Powyższa restrukturyzacja Wydziału była konsekwencją poszerzenia oferty edukacyjnej o możliwość kształcenia na nowo utworzonych kierunkach: lekarskim (studia stacjonarne i niestacjonarne), oraz fizjoterapii (jednolite stacjonarne studia magisterskie).

► Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – na mocy zarządzenia J.M. Rektora UTH w Radomiu (R-20/2019 z dnia 1 października 2019 roku) – została zmieniona dotychczasowa nazwa Wydziału (z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Ponadto – w miejsce dotychczasowych Zakładów – utworzono Katedry  (Fizjoterapii, Kosmetologii, Medycyny, Pielęgniarstwa). Natomiast Zakład Kultury Fizycznej (po przekształceniu w Katedrę Kultury Fizycznej), został włączony w struktury Wydziału Fililogiczno-Pedagogicznego.

Oferta dydaktyczna

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – na mocy zarządzenia J.M. Rektora UTH w Radomiu (R-20/2019 z dnia 1 października 2019 roku) – została zmieniona dotychczasowa nazwa Wydziału (z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Ponadto – w miejsce dotychczasowych Zakładów – utworzono Katedry  (Fizjoterapii, Kosmetologii, Medycyny, Pielęgniarstwa). Natomiast Zakład Kultury Fizycznej (po przekształceniu w Katedrę Kultury Fizycznej), został włączony w struktury Wydziału Fililogiczno-Pedagogicznego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close