Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Katedra Kosmetologii

Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

 

Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
Klasyfikacja ISCED: 1012
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Poziom PRK: 6
Profil studiów: praktyczny

  • Student kierunku studiów Kosmetologia zdobywa kwalifikacje pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  • Efekty kształcenia na poziomie studiów I stopnia dotyczą wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
  • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180.
  • Praktyki zawodowe na kierunku Kosmetologia trwają 6 miesięcy.
  • Kierunek Kosmetologia jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Grupy zajęć podstawowych i kierunkowych (obowiązkowych), w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

Nauki podstawowe: anatomia, biologia i genetyka, biofizyka, biochemia, farmakologia,
fizjologia, higiena, histologia, mikrobiologia i parazytologia, patofizjologia, pierwsza pomoc przedmedyczna

Nauki kierunkowe: chemia kosmetyczna, dermatologia, diagnostyka kosmetologiczna, receptury kosmetyczne, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, wizaż i stylizacja, estetyka, ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków, fizjoterapia w kosmetologii, zdrowie publiczne, podstawy żywienia z elementami dietetyki, surowce kosmetyczne, podstawy wiedzy o kosmetykach

Praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy i obejmują: diagnostykę kosmetologiczną (II semestr), podstawy kosmetologii pielęgnacyjnej (III semestr), kosmetologię pielęgnacyjną, korekcyjną i upiększającą (IV semestr), realizację praktyk zgodną z wybranym w toku studiów blokiem(V semestr). Bloki: kosmetologia estetyczna, kosmetologia lecznicza, kosmetyki naturalne

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zdrowiu (biologii i genetyki, anatomii, histologii, fizjologii i patofizjologii, biochemii i biofizyki, higieny i farmakologii, dermatologii, czy pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauk praktycznych m.in. z kosmetologii pielęgnacyjnej, kosmetologii upiększającej, estetyki, czy wizażu i stylizacji.
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę praktyczną z zakresu zagadnień związanych z: kosmetykami, sposobami ich wytwarzania, metodami oceny ich jakości, działaniem kosmetyków na skórę.
Zna ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.
Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w ocenie wyrobów kosmetycznych oraz w zabiegach kosmetycznych.
Posiada umiejętności zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, umie wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
Potrafi komunikować się z klientami gabinetów kosmetycznych oraz specjalistami w zakresie problemów związanych z kosmetologią.
Potrafi prowadzić dokumentację odpowiednią dla gabinetu kosmetycznego.
Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close