Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Katedra Kosmetologii

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

studia I stopnia o profilu praktycznym

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, absolwent ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę praktyczną z zakresu zagadnień związanych z kosmetykami i sposobami ich aplikacji, surowców kosmetycznych, składu i sposobu ich wytwarzania, metod oceny jakości, działania kosmetyków, oraz aspektów prawnych i bezpieczeństwa ich stosowania.

 ►Absolwent ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych, stosowanych w ocenie wyrobów kosmetycznych, oraz w zabiegach kosmetycznych. Posiada umiejętność zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, umie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Potrafi kontaktować się z klientami gabinetów kosmetycznych, oraz specjalistami w zakresie problemów związanych z kosmetologią. Potrafi prowadzić dokumentację odpowiednią dla gabinetu kosmetycznego.

►Absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, współpracy z lekarzem – dermatologiem, w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, oraz systematycznego doskonalenia zawodowego. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

►Absolwent ma podstawy do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

►Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Sformułowane efekty uczenia się dla studiów I stopnia kierunku Kosmetologia – pozwalają na podjęcie przez Absolwenta studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia, lub kierunkach pokrewnych.  Głównym miejscem pracy absolwenta są gabinety kosmetyczne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close