Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Zbiór procedur

Procedury ogólnouczelniane

PROCEDURA nr 1.  Procedura badań ankietowych: POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 2. Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych POBIERZ – Plik PDF 

PROCEDURA nr 3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych POBIERZ – Plik PDF

Procedury wydziałowe

PROCEDURA nr 1. (PJK_1_WNMiNoZ): Procedura obsady zajęć dydaktycznych i organizacji systemu kształcenia:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 2. (PJK_2_WNMiNoZ): Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych, oraz przygotowania i realizacji prac dyplomowych:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 3. (PJK_3_WNMiNoZ): Procedura- System oceny efektów uczenia się na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: POBIERZ – Plik PDF

    ♦ PROCEDURA nr 3.1. (PJK_3.1_WNMiNoZ): Procedura analizy realizacji celów programów kształcenia i rozkładu ocen:  POBIERZ – Plik PDF

    ♦ PROCEDURA nr 3.2. (PJK_3.2_WNMiNoZ): Procedura badania jakości prac dyplomowych, ich adekwatności do programów studiów i zamierzonych efektów uczenia się:   POBIERZ – Plik PDF

    ♦ PROCEDURA nr 3.3. (PJK_3.3_WNMiNoZ): Procedura analizy organizacji i przebiegu egzaminu dypomowego:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 4. (PJK_4_WNMiNoZ): Procedura organizacji studenckich praktyk:   POBIERZ – Plik PDF

   ♦ Fizjoterapia

Załącznik 1: Skierowanie na praktyki M.Sz.S – Plik DOC
Załącznik 2: Umowa o organizację praktyk – Plik DOC
Załącznik 3: Dziennik praktyk studenta – Plik DOC
Załącznik 4:
Skierowanie na praktyki RSzS – Plik DOC
Załącznik 5: Regulamin kształcenia praktycznego – Plik DOC

   ♦ Kosmetologia 

Załącznik 1: Regulamin odbywania studenckich praktyk kier kosmetologia – Plik PDF
Załącznik 2: Wniosek o wyrażenie zgody na praktykę we własnym zakresie – Plik PDF
Załącznik 3: Program praktyk – Plik PDF
Załącznik 4: Zaświadczenie z odbytej praktyki – Plik PDF
Załącznik 5: Skierowanie na odbycie praktyki – Plik PDF
Załącznik 6: Dziennik praktyk studenta kierunku kosmetologia – Plik PDF
Załącznik 7: Kryterium wyboru placówki – Plik PDF
Załącznik 8: Umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych – Plik PDF

   ♦ Lekarski

Załącznik 1: Kryteria wyboru placówki do realizacji studenckich praktyk zawodowych – Plik DOC 
Załącznik 2: Wniosek o zorganizowanie praktyki we własnym zakresie – Plik DOC
Załącznik 3: Skierowanie na odbycie praktyki zawodowej – Plik DOC
Załącznik 4: Dziennik praktyk studenckich – Plik PDF
Załącznik 5: Regulamin kształcenia praktycznego – Plik DOC
Załącznik 6: Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej – Plik PDF

   ♦ Pielęgniarstwo I st 

Załącznik 1: Dziennik kształcenia praktycznego – Plik DOC
Załącznik 2: Kryteria wyboru placówki – Plik DOC
Załącznik 3: Wniosek o organizacje praktyki we własnym zakresie – Plik DOC
Załącznik 4: Skierowanie na odbycie studenckiej praktyki zawodowej – Plik DOC
Załącznik 5: Skierowanie na odbycie studenckiej praktyki w innej palcówce – Plik DOC
Załącznik 6: Umowa o organizację praktyki zawodowej – Plik DOC
Załącznik 7: Program praktyk I stopień – Plik DOC
Załącznik 8: Regulamin kształcenia praktycznego – Plik DOC

   ♦ Pielęgniarstwo II st 

Załącznik 1: Zaświadczenie o odbyciu praktyk II st – Plik DOC
Załącznik 2: Kryteria wyboru placówki – Plik DOC
Załącznik 3: Umowa o organizację praktyki zawodowej – Plik DOC
Załącznik 4: Regulamin kształcenia praktycznego piel II stopnia – Plik DOC
Załącznik 5: Program kształacenia praktycznego II st – Plik DOC

PROCEDURA nr 5. (PJK_5_WNMiNoZ): Procedura hospitacji praktyk zawodowych:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 6. (PJK_6_WNMiNoZ): Procedura monitorowania i oceny warunków realizacji procesu kształcenia, zasobów materialnych naukowo-dydaktycznych:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 7. (PJK_7_WNMiNoZ): Procedura oceniania, dokumentowania i przechowywania wyników pracy studentów:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 8. (PJK_8_WNMiNoZ): Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych przed dopuszczeniem ich do obrony:  POBIERZ – Plik PDF

   ♦ Załącznik 1 – Plik DOC 

   ♦ Załącznik 2 – Plik DOC 

   ♦ Załącznik 3 – Plik DOC 

   ♦ Załącznik 4 – Plik DOC 

   ♦ Załącznik 5 – Plik DOC 

PROCEDURA nr 9. (PJK_9_WNMiNoZ): Procedura konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 10. (PJK_10_WNMiNoZ): Procedura upubliczniania informacji dotyczących programów i efektów uczenia się, organizacji i toku studiów, oraz jakości kształcenia  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 11. (PJK_11_WNMiNoZ): Procedura określająca zakres i sposób upubliczniania wyników badań opinii studentów o jakości zajęć dydaktycznych:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 12. (PJK_12_WNMiNoZ): Procedura analizy satysfakcji absolwentów:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 13. (PJK_13_WNMiNoZ): Procedura oceny dodatkowej nauczycieli akademickich: POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 14. (PJK-14_WNMiNoZ):  Procedura oceny mobilności pracowników i studentów:  POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 15. (PJK_15_WNMiNoZ): Procedura przeglądu aktualnych przepisów prawnych warunkujących prowadzenie kształcenia:   POBIERZ – Plik PDF

PROCEDURA nr 16. (PJK_16_WNMiNoZ): Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość:   POBIERZ – Plik PDF

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close