Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Nauczanie zdalne

► Zarządzenie R-23/2020 – Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu – z dnia 6 maja 2020 roku; w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych:  POBIERZ – Plik PDF

►Zarządzenie nr 7/WNMiNoZ/2020 – Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – z dnia 20.05.2020 roku; w sprawie: zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów podczas kształcenia zdalnego:   POBIERZ – Plik PDF

ARKUSZ OCENY REALIZACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:  POBIERZ – Plik DOC.

(wypełnia Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne i przekazuje Kierownikowi Katedry prowadzącemu kierunek studiów w terminie – do 7 dni od zakończenia semestru).

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU USTNEGO, LUB PISEMNEGO:   POBIERZ – Plik DOC.

(wypełnia Nauczyciel akademicki w dniu przeprowadzania egzaminu i przechowuje wraz z listą pytań – przez okres jednego roku – a potem niszczy zgodnie z zasadami niszczenia dokumentów)

RAPORT OCENY WARUNKÓW I ZASOBÓW MATERIALNYCH:   POBIERZ – Plik DOC.

(wypełniają wszyscy Wykładowcy prowadzacy zajęcia na danym kierunku studiów i przekazują Kierownikowi Katedry, odpowiadającemu za ten kierunek – w terminie do 7 września)

Narzędzie pracy zdalnej dostępne są pod podanym adresem: https://uniwersytetradom.pl/praca-zdalna/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close