Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Info

Polski

English

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Zachowania zdrowotne w Grecji podczas pandemii / Health behaviours in Greece during a pandemic”, który poprowadzi prof. Nikolaos Bakalis. Wykład odbędzie się dnia 26.04 o godzinie 9:00 na platformie MS Teams. 

Temat spotkania – Badania porównawcze w pielęgniarstwie  LINK.

WYKŁAD DEDYKOWANY SZCZEGÓLNIE DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA

Dr Nick Bakalis, prof University of Patras

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie w Patras oraz Uniwersytecie w Manchesterze. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie w  Hull. Członek Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Greckich. Autor wielu ważnych publikacji.

Serdecznie zapraszamy na cykl wykładów z prof. Valentina Maria Fernandes Domingues i prof. Luis Silva Luís Manuel Sousa da Silva z Politechniki Porto.

Tematem spotkań będą substancje biologicznie czynne w farmacji i kosmetyce oraz statystyka biomedyczna
i modelowanie matematyczne w badaniach naukowych
.

Wykłady odbędą się w dniach 14-16.04.2021 r. godz.11.00

Link do wydarzenia

prof. Valentina F. Domingues
Prof. Valentina F. Domingues holds a BSc and MSc at Faculty of Pharmacy of the University of Porto and a PhD in chemical engineering at Faculty of Engineering of the University of Porto (Portugal).

She is a Professor Coordinator at the Department of Chemical Engineering at the School of Engineering of the Polytechnic of Porto, where she teaches several courses of Chemical Engineering degree (1st cycle), Bioresources degree (1st cycle and Master) and Biomedical Engineering (1st cycle and Master).

She develops her research activity at the Associated Laboratory for Green Chemistry of the Network of Chemistry and Technology (REQUIMTE). Her research interests are focused on the fields of food safety, environmental sciences, and biomonitoring using chromatographic analysis. She co-authored 1 patent, about 82 articles published in international journals with impact factor (h-index: 23 – Scopus ID 18633648000) and 16 book chapters in international publishers, having supervised several PhD fellows, and participated in several projects.

 

prof. Luis Silva Luís Manuel Sousa da Silva 

Professor of Chemical Engineering, works at Polytechnic of Porto – School of Engineering (ISEP) Experienced lecturer specialized in analysis, synthesis, design and control of chemical engineering processes with elective courses of pollution.

Member of organizing committee of the 2nd Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering 26-28 of july 2017 and 4th International Conference on Education, Inovation and Learning Technologies (ICEILT-4), 20-23 of April 2021

Author of multiple important publications, including those published in 2020:

• Galan, J.J.; Silva, L.M.; Pasandín, A.R.; Pérez, I. Evaluation of the Resilient Modulus of Hot-Mix Asphalt Made with Recycled Concrete Aggregates from Construction and Demolition Waste. Sustainability 2020, 12(20), 8551. (DOI:
10.3390/su12208551).
• Luís M.S. Silva, Maria J. Muńoz-Peńa, Joaquín R. Domínguez-Vargas, Teresa González, Eduardo M. Cuerda-Correa, Kinetic and Equilibrium Adsorption Parameters Estimation Based on a Heterogeneous Intraparticle Diffusion Model. Surfaces and Interfaces 2020, (DOI:10.1016/j.surfin.2020.100791

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie stypendialnym DAAD!

Program ten skierowany jest przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

dodatkowe informacje dostępne są na stronie: LINK

lub w pliku pdf : Stypendium FSK DAAD

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat nowo uchwalonego budżetu programu Erasmus+.

Finansowanie pozwoli między innymi na  rozwój technologii cyfrowych, promocję inicjatyw ekologicznych oraz wzmacnianie idei demokratycznych  i aktywizację społeczeństwa. 

LINK DO TEKSTU

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach informacyjnych poświęconych Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021), które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

  • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,

Webinaria odbędą się w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. Rejestracja jest możliwa poprzez stronęhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Partnerstwa-wspolpracy-szkolnictwo-wyzsze

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Zachowania zdrowotne w Grecji podczas pandemii / Health behaviours in Greece during a pandemic”, który poprowadzi prof. Nikolaos Bakalis. Wykład odbędzie się dnia 25.03 o godzinie 9:00 na platformie MS Teams.

Temat spotkania – Podejmowanie decyzji klinicznych przez pracowników służby zdrowia / Clinical decision making by health care professionals.  LINK.

Dr Nick Bakalis, prof University of Patras

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie w Patras oraz Uniwersytecie w Manchesterze. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie w  Hull. Członek Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Greckich. Autor wielu ważnych publikacji.

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Zachowania zdrowotne w Grecji podczas pandemii / Health behaviours in Greece during a pandemic”, który poprowadzi prof. Nikolaos Bakalis. Wykład odbędzie się dnia 4.03 o godzinie 9:00 na platformie MS Teams. Tematem spotkania będą szczepienia w Grecji podczas pandemii Covid-19.  LINK

Dr Nick Bakalis, prof University of Patras

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie w Patras oraz Uniwersytecie w Manchesterze. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie w  Hull. Członek Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Greckich. Autor wielu ważnych publikacji.

Zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu “Zachowania zdrowotne w Grecji podczas pandemii / Health behaviours in Greece during a pandemic”,  który poprowadzi prof. Nikolaos Bakalis. Spotkanie odbędzie się dnia 26.02 o godzinie 9:00 na platformie MS Teams.  LINK

Dr Nick Bakalis, prof University of Patras

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie w Patras oraz Uniwersytecie w Manchesterze. Pracę doktorską obronił na Uniwersytecie w  Hull. Członek Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Greckich. Autor wielu ważnych publikacji.

W dniach 6-8 kwietnia zapraszamy na warsztaty doskonalenia zawodowego pt. „Edukacja medialna z eTwinning oraz walka z dezinformacją”. Wydarzenie odbędzie się w formie online.

Edukacja medialna i walka z dezinformacją to ogłoszony przez Komisję Europejską temat roku 2021. Poruszane na warsztatach zagadnienia z pewnością będą atrakcyjne i przydatne, zwłaszcza dla nauczycieli pracujących w obecnych czasach. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady oraz praktyczne sesje warsztatowe. Do współpracy zaproszeni zostali eksperci z omawianej dziedziny, Ambasadorzy eTwinning oraz doświadczeni metodycy. Do udziału zapraszamy nauczycieli każdej specjalności jak również wykładowców kierunków pedagogicznych w szkołach wyższych.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia: LINK

Escola Superior de Enfermagem do Porto w Portugalii zaprasza na wymianę w ramach programu Erasums+. W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Invitation for The Exchange Student Nomination to ESEP for the Academic Year 2021_2022

Synthesis of Undergraduate Degree in Nursing 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w ulotce. Udział w programie umożliwi Państwu zdobycie dodatkowych umiejętności administracyjnych niezbędnych w każdym zawodzie.

Dodatkowym atutem będzie możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kursie języka niemieckiego.

praktyki Wiedeń [plik PDF]

We invite you to the next lecture in the series “Health behaviors in Greece during a pandemic”, which will be conducted by prof. Nikolaos Bakalis. The lecture will be held on April 26 at 9:00 am on the MS Teams. Topic of the meeting – Comparative research in nursing sciences  LINK.

Dr Nick Bakalis, associate professor on University of Patras

Graduated from University of Patras (Bachelor), University of Manchester (Master) and University of Hull (Doctor). Member of Hellenic Nurses Association. Author of multiple important publications.

We invite you to the series lectures which will be conducted by prof. Valentina Maria Fernandes Domingues and prof. Luis Silva Luís Manuel Sousa da Silva from Polytechnic of Porto. The lectures will be held on April 14-16 at 11:00 am on the MS Teams. Topics of the meeting – biologically active substances in pharmacy and cosmetology, biomedical statistics and mathematical modeling in scientific research.

Link MS Teams

prof. Valentina F. Domingues
Prof. Valentina F. Domingues holds a BSc and MSc at Faculty of Pharmacy of the University of Porto and a PhD in chemical engineering at Faculty of Engineering of the University of Porto (Portugal).

She is a Professor Coordinator at the Department of Chemical Engineering at the School of Engineering of the Polytechnic of Porto, where she teaches several courses of Chemical Engineering degree (1st cycle), Bioresources degree (1st cycle and Master) and Biomedical Engineering (1st cycle and Master).

She develops her research activity at the Associated Laboratory for Green Chemistry of the Network of Chemistry and Technology (REQUIMTE). Her research interests are focused on the fields of food safety, environmental sciences, and biomonitoring using chromatographic analysis. She co-authored 1 patent, about 82 articles published in international journals with impact factor (h-index: 23 – Scopus ID 18633648000) and 16 book chapters in international publishers, having supervised several PhD fellows, and participated in several projects.

 

prof. Luis Silva Luís Manuel Sousa da Silva 

Professor of Chemical Engineering, works at Polytechnic of Porto – School of Engineering (ISEP) Experienced lecturer specialized in analysis, synthesis, design and control of chemical engineering processes with elective courses of pollution.

Member of organizing committee of the 2nd Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering 26-28 of july 2017 and 4th International Conference on Education, Inovation and Learning Technologies (ICEILT-4), 20-23 of April 2021

Author of multiple important publications, including those published in 2020:

• Galan, J.J.; Silva, L.M.; Pasandín, A.R.; Pérez, I. Evaluation of the Resilient Modulus of Hot-Mix Asphalt Made with Recycled Concrete Aggregates from Construction and Demolition Waste. Sustainability 2020, 12(20), 8551. (DOI:
10.3390/su12208551).
• Luís M.S. Silva, Maria J. Muńoz-Peńa, Joaquín R. Domínguez-Vargas, Teresa González, Eduardo M. Cuerda-Correa, Kinetic and Equilibrium Adsorption Parameters Estimation Based on a Heterogeneous Intraparticle Diffusion Model. Surfaces and Interfaces 2020, (DOI:10.1016/j.surfin.2020.100791

We invite you to the next lecture in the series “Health behaviors in Greece during a pandemic”, which will be conducted by prof. Nikolaos Bakalis. The lecture will be held on March 25 at 9:00 am on the MS Teams. Topic of the meeting – Clinical decision making by healthcare professionals. LINK.

Dr Nick Bakalis, associate professor on University of Patras

Graduated from University of Patras (Bachelor), University of Manchester (Master) and University of Hull (Doctor). Member of Hellenic Nurses Association. Author of multiple important publications.

We invite you to the next lecture in the series “Health behaviors in Greece during a pandemic”, which will be conducted by prof. Nikolaos Bakalis. The lecture will be held on March 4 at 9:00 am on the MS Teams. Topic of the meeting – Vaccinations in Greece during Covid-19 pandemic. LINK

Dr Nick Bakalis, associate professor on University of Patras

Graduated from University of Patras (Bachelor), University of Manchester (Master) and University of Hull (Doctor). Member of Hellenic Nurses Association. Author of multiple important publications.

We invite you to the first lecture in the series “Health behaviors in Greece during a pandemic”, which will be conducted by prof. Nikolaos Bakalis. The lecture will be held on February 26 at 9:00 am on the MS TeamsLINK

Dr Nick Bakalis, associate professor on University of Patras

Graduated from University of Patras (Bachelor), University of Manchester (Master) and University of Hull (Doctor). Member of Hellenic Nurses Association. Author of multiple important publications.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close