Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Misja Wydziału

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU na lata 2017-2021

Strategię rozwoju Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej nr 41/WZ/2017 z dnia 21.09.2017 roku.
Strategia Rozwoju Wydziału jest zgodna ze strategią Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

MISJA WYDZIAŁU
„Zdobywać wiedzę o zdrowiu, aby w przyszłości nieść pomoc ludziom”

► kształcenie studentów w zakresie: medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz kosmetologii z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, zapewniających uzyskanie wiedzy i umiejętności cenionych przez rodzimych pracodawców, oraz na zagranicznym rynku pracy;
► prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biologicznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, oraz popularyzacja wyników tych badań;
► upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa.

Cele strategiczne

 1. Tworzenie nowych kierunków studiów uwzględniających potrzeby rynku pracy:
  • uruchomienie studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim;
  • uruchomienie kierunku diagnostyka laboratoryjna – studiów jednolitych magisterskich.
 2. Stworzenie bazy naukowo-badawczej, przede wszystkim Centrum badawczo-naukowego diagnostyki obrazowej, Centrum badań genetycznych i molekularnych, oraz Centrum badań nowoczesnych technologii medycznych.
 3. Wdrażanie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia w celu podnoszenia jakości kształcenia w Wydziale.
 4. Doskonalenie kultury organizacyjnej i poprawa funkcjonowania Wydziału.

Działalność naukowa

 1. Poprawa kategoryzacji Wydziału w ocenie parametrycznej.
 2. Rozwój kadry naukowej.
 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biologicznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, oraz publikacje wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych.
 4. Ubieganie się o granty, patenty itp. w tym współpracę z firmami.
 5. Współpraca z ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi.
 6. Organizacja cyklicznych konferencji naukowych krajowych, oraz międzynarodowych.

Działalność dydaktyczna

 1. Doskonalenie jakości kształcenia, oraz praktycznego przygotowania studentów i absolwentów.
 2. Rozwój kształcenia na wszystkich poziomach, oraz oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
 3. Prowadzenie studiów w języku angielskim.
 4. Rozwijanie studenckich kół i stowarzyszeń.

Cele operacyjne

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej.
 2. Uzyskanie maksymalnych ocen ze strony krajowych instytucji akredytujących – w przypadku każdej akredytacji.
 3. Pozyskiwanie samodzielnej kadry naukowo-badawczej dla uzupełnienia braków w zakresie specjalności lekarskich.
 4. Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury zachęcającej do kształcenia w Wydziale.
 5. Zintensyfikowanie więzi z absolwentami, oraz stworzenie systemu monitoringu satysfakcji absolwenta i kariery zawodowej.

Współpraca z otoczeniem

 1. Rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
 2. Rozwój współpracy międzynarodowej w ramach programów międzynarodowych i umów dwustronnych, wymiana pracowników naukowych i studentów.
 3. Aktywizacja współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami w wymiarze badawczym, praktycznym i dydaktycznym. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close